condesign / Pixabay

Hudobné nástroje II

Pomôcky: bubienok, gitara, elektrická gitara, husle, klavír

Pedagogická poznámka: Na úvod hodiny sa predvedú fúkacie, ktorí vedia hrať na PET fľaše
s vodou.
Zobcová flauta
Pr. 1: Zobcová flauta patrí medzi dychový hudobný nástroj. Na prvý pohľad v nej nič nekmitá, ale v skutočnosti vo flaute fúkaním rozkmitávajú stĺpec vzduchu, ktorý tvoria jej tón. Ako môžeme hrať tóny rôzne výšky?Ktorý z našich predchádzajúcich pokusov
flauta pripomína? Ako na flautu hráme rôzne hlasné tóny?
Čím viac dierok na flaute upcháme, tým nižšia tón flauta zahrá.Upchávaním dierok zrejme predlžujeme dĺžku vzduchového stĺpca, ktorý kmitá vnútri flauty, a tým vytvárame hlbší tóny. Rovnakým spôsobom funguje vzduch, pri fúkaní na PET fľašu.Výšku vzduchu (a tým aj výšku tónu) ovplyvňujeme množstvom vody (menej vody, znamená dlhší stĺpec vzduchu a
nižší tón ako u flauty. Hlasitosť tónov ovplyvňujeme intenzitou fúkania (silnejší fúkania, spôsobuje hlasnejší tóny).
Pedagogická poznámka: Vždy sa chodíme pozerať na skutočný klavír v aule školy.otvorím veko, aby si žiaci mohli prezrieť počas ukážky činnosť mechanizmu vnútri. zo štandardných troch pedálov predvádzam iba dva – predĺženie dozvuku a tlmidla.
klavír
Pr. 2: Preštuduj konštrukcií klavíra. Ako vzniká jeho zvuk? Ako sa mení výška zvuku? ako sa na zvuku klavíra prejavuje stlačení pedálu?Čo túto zmenu zvuku spôsobuje? čím sa líši piáno od krídla?
Vznik tónu: stlačíme kláves, ktorá:
  • zdvihne molitan (dusítko), ktorý sa dotýka struny,
  • ide í kladivkom, do struny. Struna sa rozechv ť je a kým je stlačený kláves (a s ňou aj molitan) znie.Keď kláves uvoľníme, molitan sa k nej pritlačí, utlmí ju a ona prestane hrať.
Zmena ď na hlasitosti tónu: r ov rôznou silou tlačíme klávesy ⇒ kladivka r ovrôznou silou tlčou do strún.
Zmena ď na výšky tónu: každý tón má svoju strunu, ladiť (ťitahování a povoľovanie struny, ale robí to iba ladič).
• Prvý pedál rozmazáva zvuk – zdvihne všetky molitany, struny, ktoré rozozvučí úder kladivka, nič netlmí a ony znie ďalej (kým pedál neuvoľníme).
• Druhý pedál tlmí zvuk – ku strunám sa ť IMA č KNE slabý molitan, ktorý je tlmí, skracuje ich tóny a zmenšuje hlasitosť (obmedzuje chvenie).
Pedagogická poznámka: Zdvíhanie dusidla pri stlačení klávesy si väčšina žiakov nevšimne. Pokiaľ vediete správne diskusiu, dokážete sa dusítkům vyhnúť a dospejete do okamihu, kedy sa o
dusítkách nikto nespomenie a bude potrebné vysvetliť funkciu pedálu na predĺženie dozvuku.
Snažím sa, aby to tak dopadlo, pretože sa potom musíme vrátiť späť na začiatok a znovu sa zaoberať tým, ako vlastne vzniká tón, pretože to, čo sme si všimli prvýkrát, nestačí na vysvetlenie všetkých funkcií klavíra.
Pr. 3: Naprogramuj robota, ktorý vôbec nerozumie hudbe, ale pozná základné pokyny ako hore, dole, stlač, vpravo, vľavo, silno, slabo, drnknout, položiť na, struna.
Robot má na gitaru zahrať postupne:
1) najhlbšie tón potichu,
2) vysoký tón krátko nahlas,
3) ešte vyšší tón na rovnakej strune veľmi krátko,
4) tón ktorého výška sa plynule zvýši.
1) najhlbšie tón potichu
Nejdolejší struna, drnkni slabo.
2) vysoký tón krátko nahlas
Najhornejšia struna, drnkni silno.
3) ešte vyšší tón na rovnakej strune veľmi krátko
Najhornejšia struna stlač ľavou rukou.Najhornejšia struna drnkni silno pravou rukou, ihneď pusť ľavú ruku.
4) tón ktorého výška sa plynule zvýši.
Drnkni silno do ľubovoľnej struny a ladiacim kolíkom ju priťahuj.
Domáce bádanie: Zvonček k vianočnému je väčšinou zavesený na povrázku tak, aby sme sa pri jeho držaní nedotýkali vlastné steny zvona. Prečo?Ako sa zmení zvuk zvončeka, keď ho držíme v ruke? Prečo?
Žiaci prinesú nabudúce: vlastný hudobný nástroj (pokiaľ ide o iný ako je gitara),
Zhrnutie: Hudobné nástroje vytvára zvuk tým, že sa chvejú.