musikschule / Pixabay

Hudobné nástroje II – príklady

Pr. 1: Zobcová flauta patrí medzi dychový hudobný nástroj. Na prvý pohľad v nej nič nekmitá, ale v skutočnosti vo flaute fúkaním rozkmitávajú stĺpec vzduchu, ktorý tvoria jej tón. Ako môžeme hrať tóny rôzne výšky? Ktorý z našich predchádzajúcich pokusov
flauta pripomína? Ako na flautu hráme rôzne hlasné tóny?
Pr. 2: Preštuduj konštrukcií klavíra. Ako vzniká jeho zvuk? Ako sa mení výška zvuku? ako sa na zvuku klavíra prejavuje stlačení pedálu? Čo túto zmenu zvuku spôsobuje? čím sa líši piáno od krídla?
Pr. 3: Naprogramuj robota, ktorý vôbec nerozumie hudbe, ale pozná základné pokyny ako hore, dole, stlač, vpravo, vľavo, silno, slabo, drnknout, položiť na, struna.
Robot má na gitaru zahrať postupne:
1) najhlbšie tón potichu,
2) vysoký tón krátko nahlas,
3) ešte vyšší tón na rovnakej strune veľmi krátko,
4) tón ktorého výška sa plynule zvýši.
Domáce bádanie: Zvonček k vianočnému je väčšinou zavesený na povrázku tak, aby sme sa pri jeho držaní nedotýkali vlastné steny zvona. Prečo? Ako sa zmení zvuk zvončeka, keď ho držíme v ruke? Prečo?
Žiaci prinesú nabudúce: vlastný hudobný nástroj (pokiaľ ide o iný ako je gitara),