fotograf_akusma / Pixabay

Hudobné nástroje III

Pomôcky: bubienok, gitara, elektrická gitara, husle
Pr. 1: Petr zahral na flautu dva tóny. Druhý je tichší než prvý. Rozhodni na základe tejto informácie, ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé, ktoré nepravdivé a o ktorých nemôžeme rozhodnúť. Uvedú dôvody tohto rozhodnutia.
a) Prvý tón bol vyšší.
b) Pri druhom tóne fúkal do flauty silnejšie.
c) U prvého tónu Petr zapchal viac dierok.
a) Prvý tón bol vyšší.
Nejde rozhodnúť. Výška tónu priamo nesúvisí s jeho silou.
b) Pri druhom tóne fúkal do flauty silnejšie.
Nepravda. Čím viac do flauty fúkame, tým je zvuk hlasnejší. Tu je naopak.
c) U prvého tónu Petr zapchal viac dierok.
Nejde rozhodnúť. Zacpáváním dierok ovplyvňujeme výšku vzduchového stĺpca a tým výšku tónu.

Husle

Pr. 2: Pozoruj hru na husle. Ako vzniká tón? Čím ovplyvňujeme jeho výšku, čím jeho hlasitosť?
• Vznik tónu: slák sa trie o struny, ktoré sa rozkmitajú (ako u gitary).
• Zmena hlasitosti tónu: rôznou silou tlačíme na slák pri trení o strunu, ktorá sa tým rôzne rozkmitáva.
• Zmena výšky tónu: rôzne struny, ladenie (priťahovanie a povoľovanie struny), skracovanie struny (kratšie struna má vyšší tón) prstom.
Pedagogická poznámka: Na husle hrať neviem, ale návrhy žiakov pri kontrole predchádzajúceho príkladu simulovať dokážem. Celkom ma prekvapuje, ako ťažké je pre nich nájsť príčinu rôzne hlasitosti tónov (uvádzajú napríklad hrúbku struny, výšku tónu, dĺžku potiahnutí sláčikom, …) aj vyriešenie nasledujúceho príkladu.
Pr. 3: Vysvetli, prečo sa struny huslí musí neustále rozoznieva sláčikom, zatiaľ čo struna na gitare znie po drknutí prstom sama.
Struna na gitare sa opiera o kovový pražec a pevnú kobylku ⇒ jej kmitanie je málo brzdené a dlho vydrží. Husľovou strunu pritláča huslista mäkkými prstami ⇒ mäkké prsty veľa brzdí jej kmitanie ⇒ kmitanie struny sa rýchlo utlmí a struna sa musia neustále rozkmitáva sláčikom.
Pedagogická poznámka: V ďalšej časti hodiny predvádzajú svoje nástroje žiaci. Vždy ich necháme zahrať a potom sa dohadujeme, kde vzniká ton, kde je rezonátor, ako sa mení sila a výška tónov.
Pedagogická poznámka: Na konci hodiny hráme na narezané plastové vodovodné rúrky (Viď. Súbor s popisom). Pretože nie je dostatok času, hráme spoločne celá trieda, ja robím dirigenta.
Domáce bádania: Najjednoduchšie telefón je možné postaviť z dvoch téglikov od jogurty a kusu povrázku alebo vlasca.

Nájdi na internete návod, telefón postáv a zistiť:
a) Ako závisí kvalita prenášaného zvuku na napnutie povrázku?
b) Čo sa stane, keď niekto chytí povrázok počas telefonovania do ruky? Prečo?
c) Ako telefón funguje?
Žiaci prinesú nabudúce: telefón z jogurtových kelímkov,
Zhrnutie: Hudobné nástroje vytvára zvuk tým, že sa chvejú.