nenadbo / Pixabay

Ako tlačí voda? – príklady

Pr. 1: Kvapaliny a plyny označujeme slovom tekutiny. Aké vlastnosti majú kvapaliny aj plyny zhodné? V akých vlastnostiach sa líšia?
Pr. 2: Vezmi dva rovnaké vrecúška. Do jedného naskladajte na seba niekoľko kociek, do druhého nalej vodu o približne rovnakej hmotnosti. Zdvihni obaja vrecúška. Aký je rozdiel v ich tvaru? Čo to znamená pre pôsobenie kociek na vrecúško? Čo to znamená pre pôsobenie vody na vrecúško?
Pr. 3: Sleduj nasledujúce pokusy.
a) Do vrecka zaviaž vodu. Potom vrecúško prepichne a hýb s ním tak, aby dierka bola chvíľu dole, chvíľu v boku, chvíľu hore. Akým spôsobom z dierky vyteká voda? Akým smerom tlačí voda na nádobu?
b) Akým smerom uteká vzduch z prepichnuté duše? Akým smerom vzduch tlačí na duší?
c) prerazí do steny a dna umelohmotné priehľadné nádoby dierky. Ponor nádobu do vody tak, aby do nej vrchom nenatiekla voda. Akým smerom do nádoby tečie voda? čo to hovorí o smere jej pôsobenia?
Pr. 4: Na hrubé trubicu je pripevnená blanka z balónika. Čo sa bude diať, keď do trubice začneme nalievať vodu? Čo sa bude diať, keď prázdnu trubicu ponoríme do vody?
Pr. 5: Na dno trubice pritlač doštičku a ponor do vody. Potom doštičku uvoľni. Čo sa stane. Prečo?
Pr. 6: V PET fľaši je niekoľko malých dierok. Do PET fľaše napustíme vodu, ktorá začne vytekať. Čo sa stane, keď fľašu stlačíme rukami? V ktorom z predchádzajúcich pokusov sme mohli sledovať rovnaký efekt?
Pr. 7: zhrnie výsledky predchádzajúcich pokusov do záverov, ktoré popisujú správanie tekutín.
Pr. 8: zakreslite do obrázka tlak vody vo vyznačených miestach.

p1
Pr. 9: Vzduch tlačí na povrchu zeme tlakom 100 000 Pa. Ako veľkou silou pôsobí zhora na dosku lavice? Ako je možné, že to lavice vydrží?
Pr. 10: tlak pneumatiky auta je približne 220 kPa. Ako veľkou plochou sa musí každá z pneumatík automobilu dotýkať vozovky, keď auto vrátane nákladu váži 1,8 tony?
Pr. 11: Otestuj si, či je silnejšie palec alebo malíček. Potom vezmi do ruky striekačku, malíčkom ucpi jej otvor a palcom začni stláčať piest. Prečo sa palcami nedarí malíček pretlačiť a piest úplne zatlačiť? Zmeraj si rozmery piestu aj priemer dierky. Predpokladajme, že dokážeš palcom pôsobiť silou 150 N. spočítame, aký je tlak vo vnútri striekačky a akú silou pôsobí vzduch v striekačke na malíček.
Pr. 12: Čo urobil vzduch v striekačke so silou, ktorú na neho pôsobil palec?
Pr. 13: Prečo sa do bŕzd u auta nedáva voda, ale špeciálny brzdiaci kvapalina.
Pr. 14: Prečo sa brzdy musia odvzdušňovať?