Unsplash / Pixabay

Hudobné nástroje I

Pomôcky: PET fľaša, lievik, rybársky vlasec 3 m (silnejší gumička, povrázok), mobilné telefón, gitara, flauta
Pedagogická poznámka: Je potrebné postupovať tak, aby na pokusy na konci hodiny zostalo dvadsať minimálne 15 minút.
Pedagogická poznámka: Poznatky o gitare si nehovoríme, všetko predvádzam na nástroji. Neoznamuje žiakom, že hlasitosť tónu závisí na sile drnknutí, iba to predvediem (v rámci hry
– Nehovorím teraz sa mení hlasitosť tónu) a žiaci sami musia súvislosť vypozorovať.
Domáce bádania – zvuk motora
Zvuk motora sa mení podľa toho, ako vodič pridáva plyn (tým sa zvuk motora zvyšuje) a ako radí (keď radí vyšší stupeň, zvuk sa zníži, keď vyšší zvuk sa zvýši).Výška zvuku súvisí
najviac s ukazovateľom otáčok motora – čím vyššie sú otáčky motora, tým vyššia je jeho zvuk (pri vyšších otáčkach sa motor rýchlejšie otáča a rýchlejšie i kmitá).

Pr. 1: Pozoruj ukážku hry na gitaru. Ako vzniká jej zvuk? Ako sa na nej hrajú rôzne silné tóny? Ako sa hrajú tóny rôzne výšky?

• Vznik tónu: úder prstom (trsátka) do struny, ktorá sa rozkmitá.

• Zmena ď na hlasitosti tónu: r ov rôzne sily drnknutí.

• Zmena ď na výšky tónu: r ov rôzne struny (ten č í struny majú vyššie tón), lad ďovanie (ť itahováním struny sa tón zvyšuje a povoľovaním struny sa znižuje), skracovanie struny (skrátením sa zvýši tón struny).

Pr. 2: Aký význam má duté telo gitary a otvor v jej hornej doske? Navrhni hypotézu i s overovacím pokusom.
Duté telo gitary sa zrejme rozkmitá od strún a potom pomáha strune rozkmitať vzduch.
Otvorom sa zrejme kmitanie šíri do vnútra gitary.
Skúsime zapchať kruhový otvor ⇒ zvuk sa trochu stíši.
Skúsime tlmiť telo gitary rúk ⇒ zvuk sa stíši a skráti.
Telo gitary (a mnohých ďalších hudobných nástrojov) funguje ako rezonátor(zariadenie, ktoré sa rozkmitá od struny a potom pomáha šíriť zvuk do okolia).
Práve v schopnosti tela rozkmitať sa od strún a šíriť zvuk do okolia sa najviac líšia bežné gitary od majstrovských (majstrovský hudobný nástroj nie je vyrobený v továrni, ale je vyrobený
remeselníkom).
Pr. 3: Pri hre na rockovú gitaru sa často pokladá chrbát dlane na konce strún u kobylky. Dosiahne sa tým zaujímavého krátkeho zvuku .. Vysvetli. Chrbát ruky je mäkký a tým, že leží na strune, jej bráni v pohybe.Struna tak rýchlo prestane kmitať a zvuk je ďaleko kratšia a tlmenejšie.
Pedagogická poznámka: Pôvodne som nechával žiakmi nosiť vlastné špagát, ale skúsenosti neboli najlepšie (každý znel inak, niektoré zneli veľmi málo, občas sa niektorý trhal).našiel som si nakoniec vlastné, celkom znelý, ktorý žiakom rozdávam a potom si ho vyberám späť (prípadné straty neriešim).Povrázok k fľašiam nepřivazujeme, ale obtočíme ho niekoľkokrát do závitu, ktorý potom zaskrutkujeme uzáverom.Aspoň môj povrázok drží veľmi dobre a aj v prípade, že by fľaša spadla, k ničomu nedôjde, pretože je zatvorená (žiakom to nehovorím rovno, ale vyzvem ich, aby skúsili vymyslieť, ako uzáver prirobiť, bez viazania uzlov.Ak to nikoho rýchlo nenapadne, trik prezradím, ale snažím sa dať šancu).
Obe fľaše si žiaci majú naplniť už pred hodinou z polovice vodou.Jedna je pracovný, druhá zásobné. Lievik je na ľahšie prelievanie vody.
Pr. 4: Skonštruujme lavicové jednostrunnou gitaru. Povrázok priviažeme na háčik na zavesenie tašky, pretiahneme cez dosku lavice a na druhom konci zaťažíme z približne polovice naplnenú PET fliaš.Povrázok na lavici podložíme dvoma železnými tyčkami, medzi nimi na neho brnkáme. Nauč sa hrať rôzne vysoké tóny.mäkkou ceruzkou (alebo kriedou) vyznač na lavici miesta, do ktorých musíš presunúť jednu z tyčiek, aby si mohol zahrať jednoduchú pesničku.
Čím ďalej sú tyčky od seba, tým nižšia tón struna vytvára.Čím viac je priblížime, tým je zvuk vyššia.
Pedagogická poznámka: Pri experimentovanie je v triede samozrejme hluk, ktorý komplikuje počúvanie gitár.Snažím sa ho krotiť, ale ešte viac pomáha zlepšovák objavený žiakov – experimentátor pritisne ucho na lavici, kde je jeho gitara počuť lepšie ako zvuk z iných kútov triedy.

Pr. 5: Odhadni, ako sa zmení zvuk lavicové gitary, keď do zaťažovacie PET fľaše doliješ (odliješ) vodu? Over pokusom.

Keď vodu prilejeme, zvuk struny sa zvýši (PET fľaša sťažkne, napína strunu viac, ako pri pokuse s gumičkou v minulej hodine, alebo pri ladení gitary úvode hodiny). Keď vodu prilejeme, zvuk struny sa zníži.

Pr. 6: odmontujte PET fľaša z lavicové gitary, odskrutkujte viečko a takmer vodorovne fúkajte

na vršok jej hrdla. Nájdi taký uhol fúkanie, aby sa fľaša hlasno rozozvučala.

Postupne ulévej vodu z fľaše a skúšaj výšku tónu. Ako výška tónu závisí na

množstvo vody vo fľaši?

Čím menej vody vo fľaši zostane, tým nižšia je jej zvuk.

Pedagogická poznámka: Nasledujúci príklad kontrolujeme tak päť minút pred koncom

hodiny, aby si žiaci pokusy ešte stihli vykonať.Ako prvý možný zdroj zvuku sa väčšinou objavuje voda, čo je najvýhodnejšie možnosť, po vykonaní prvého pokusu sa rozhoduje medzi plastom a vzduchom.

Pr. 7: Vykonaj (vymysli) pokusy, ktorými by sme rozhodli, čo vo fľaši s vodou kmitá (a teda vytvára zvuk).
Čo vo fľaši kmitá a vytvára zvuk? možnosti:
• voda ⇒ pokiaľ z fľaše vylejeme všetku vodu, nem ť la by hrať ⇒ pokus: i prázdna
fľašu hrá ⇒ voda zrejme nie je zdrojom zvuku (ďalším dôvodom je pridávanie vody funguje presne opačne ako struna: čím viac vody, tým vyššia zvuk).
• plast fľaše (je m e mäkký a ľahko sa ť rozkmitať) ⇒ fľašu z pevného materiálu by nemala hrať ⇒ pokus: sklenená fľaša na mlieko hrá ešte lepšie ako umelohmotná PET fľaša ⇒ plast fľaše zrejme nie je zdrojom zvuku,
• vzduch v fľaši ⇒ ak fľašu úplne naplníme vodou, nem ť la by hrať ⇒ pokus: úplne
zaplnená fľašu naozaj nehrá ⇒ fúkaním rozkmitávajú vo fľaši vzduch nad hladinou vody, chvejúce sa vzduch je zdrojom zvuku (navyše skvelá zhoda so strunou a pravítkom: čím kratšia stĺpec vzduchu, tým vyšší tón).
Domáce bádania: Vezmi si niekoľko PET fliaš a odmeraj do nich vodu tak, aby na ne bolo možné vyfúkať jednoduchú melódiu (na pesničku Ha-lí be-lí stačia tri fľaše).melódiu sa nauč hrať.
Domáce bádania: Nájdi spôsob, ako na PET fľašu zafúkať rôzne tóny bez dolievanie alebo vylievanie vody. Skús sa takto naučiť hrať jednoduchú pieseň.
Žiaci prinesú nabudúce: PET fúkacia nástroj (ak vie pesničku),
Zhrnutie: Hudobné nástroje obsahujú časť, ktorá kmitá a tak vytvára ich zvuk.