PublicDomainPictures / Pixabay

Meriame objem III – príklady

Pr. 1: Nakresli z pamätí schéma pre prevádzanie jednotiek objemu.
Pr. 2: Preveď na jednotku v zátvorke.
1
Pr. 3: Preveď na jednotku v zátvorke.
2
Pr. 4: Preveď na jednotku v zátvorke.
3
Pr. 5: Navrhni, ako určiť objem kameňa, ktorý je príliš veľký, nezmestí sa do žiadneho odmerného valca, ale zmestí sa do vedra na vodu.
Pr. 6: Máme k dispozícii dve nádoby. Druhá nádoba má dvakrát menší priemer než prvá nádoba. Koľko vyššia bude vodný stĺpec v druhej nádobe? Over odhad pokusom a vysvetli výsledok.
Pr. 7: Jedna stopa má dĺžku 30,48 cm. Koľko má jedna kubická stopa (objem kocky o hrane 1 stopa) litrov?
Pr. 8: Koľko bude stáť nákup ôsmich hranolov s rozmermi 10 x 10 cm x 4,5 m na opravu stropu, ak je v cenníku píly uvedené
Smrekové hranoly: do 6m dĺžky 6.300 € / m3 cena bez DPH
Cenu s DPH, ktorú musíme platiť, získame z ceny bez DPH tak, že ju vynásobíme 1,2.
Pr. 9: Jedným z návrhov ako riešiť nedostatok vody v niektorých krajinách je využitie polárnych ľadovcov (je v nich ukrytá väčšina sladkej vody na Zemi). Ľadovec by sa zavaril do obale z umelej hmoty a vlečná loď by ho odtiahla po mori. U pevniny by ľadovec postupne tál a voda by sa odčerpávala z obalu do vodovodu. Na ako dlho by