steinchen / Pixabay

Meranie času I

Pomôcky: vodné hodiny, presýpacie hodiny, sviečkovej hodiny, globus Jediná vec, ktoré nikto nemá dosť – čas.
Čas vnímame rôzne:
• keď je nuda, vlečie sa,
• keď sa niečo deje, PADI preč.
Človek nie je príliš dobrý prístroj na meranie času.
Pr. 1: Skús vysvetliť, prečo čas rýchlo uteká, keď robíme niečo, čo nás baví, a prečo sa vlečie, keď sa nudíme alebo musíme robiť niečo, čo nás nebaví. Keď robíme niečo, čo nás baví, nemyslíme na čas ⇒ nevníma, ako plynie a keď si ho konečne všimneme, tak máme pocit, že čas rýchlo ubehol.
Keď sa nudíme, môžeme na čas myslieť stále ⇒ jeho plynutie stále sledujeme a máme pocit, že sa strašne vlečie.
Pr. 2: Na aké časti sa počítal čas pred vznikom civilizácie? Prečo? Čo majú všetky tieto časti spoločného?
Deň – striedanie dňa a noci.
Mesiac – striedanie mesačných fáz na oblohe.
Rok – striedanie ročných období.
Vo všetkých prípadoch zodpovedá jednotka času nejakému periodicky sa opakujúce deji.
Postupom času sa objavila potreba deliť čas na kratšie úseky:
• hodina
• minúta
• sekunda.
Pr. 3: Dve z uvedených šiestich jednotiek nie sú považované za pravé fyzikálne jednotky. Ktoré to sú? Prečo? Mesiac a rok, pretože sa ich dĺžka mení.

Pr. 4: Zostav prevádzací schéma pre jednotky času (pravé fyzikálny).
1
Dodatok: Delenie minút a hodín je pozostatkom dávneho používanie šesťdesiatkovej číselné sústavy v starovekom Sumeru pred 4000 rokmi. Je zaujímavé, že prežilo všetky revolúcia aj zavedenie metrickej sústavy jednotiek.
Pr. 5: Preveď na jednotku v zátvorke.
2
Pedagogická poznámka: Predchádzajúci príklad rieši žiaci samozrejme s kalkulačkou (buď normálnej alebo v mobile).
Pr. 6: prekreslí si do zošita obrázky nasledujúcich hodín. Nezabudni na nič podstatné pre ich funkciu. Pri každom type vysvetli, ako funguje.
3 4
Meranie času je založené na dejoch, ktoré sa pravidelne opakujú.
Pr. 7: Aké ďalšie druhy hodín poznáš?
Kyvadlové: kyvadlo sa kôň kýva zo strany na stranu (zakaždým za rovnako dlhú dobu) a tým ovláda otáčanie ručičiek.
Slnečné: tieň tyčky sa pohybuje podľa pohybu slnka po oblohe a ukazuje na číselníku čas.
Digitálne hodiny: obsahujú malý kryštál, ktorý po pripojení na elektrický prúd začne veľmi rýchlo a veľmi pravidelne kmitať. Jeho kmitanie riadi chod hodín (takto je dneska riešená veľká
väčšina hodina).
Atómové hodiny: využívajú pravidelné kmitanie atómov (veľmi malých čiastočiek hmoty).

Pr. 8: Pomocou obrázku sa pokus vysvetliť, akým spôsobom riadi kyvadlo chod kyvadlových hodín.
5
Pr. 9: Preveď na jednotku v zátvorke.
6
Domáce bádania: Chod kyvadlových hodín určuje kyvadlo. Zostroj kyvadlo z ťažkej matice (Alebo iného malého predmetu) zaveseného na tenkom povrázku. Od čoho závisí doba, po
ktorou sa kyvadlo pohybu tam a späť (čas kmitu)? Zostroj kyvadlo ktorého doba kmitu je presne 1 s.
Zhrnutie: Všetky typy hodín využívajú niektorý z pravidelne sa opakujúcich dejov.