geralt / Pixabay

Meranie času II – príklady

Pr. 1: Preveď na jednotku v zátvorke.
p1
Pr. 2: V ďalekej krajine menom Bezpředponie sa rozhodli uľahčiť život školskej mládeži a zrušili nielen všetky neštandardné jednotky ale aj všetky jednotkové predpony. Pre každú veličinu tak používali len základnú jednotku (pre dĺžku meter, pre čas sekundu). Za nedovolené používanie predpôn bol stanovený trest milión sekúnd väzenia, za používanie neštandardných jednotiek potom dokonca miliarda sekúnd väzenia. preveď
oba tresty na vhodné bežne používané jednotky.
Pr. 3: Akým číslom sa v Bezpřeponii udáva dĺžka jednej 45 minútovej vyučovacej hodiny? Na ako dlho odchádzania tunajší obyvatelia na týždennú dovolenku?
Pr. 4: Aké výhody a aké nevýhody má život v Bezpředponii?