geralt / Pixabay

Meranie času I – príklady

Pr. 1: Na aké časti sa počítal čas pred vznikom civilizácie? Prečo? Čo majú všetky tieto časti spoločného?
Pr. 2: Dve z uvedených šiestich jednotiek nie sú považované za pravé fyzikálne jednotky. Ktoré to sú? Prečo?
Pr. 3: Zostav prevádzací schéma pre jednotky času (pravé fyzikálny).
Pr. 4: Preveď na jednotku v zátvorke.
p1
Pr. 5: Nájdi princíp vystavených hodín: a) presýpacie hodiny, b) vodné hodiny, c) sviečkovej hodiny, d) slnečné hodiny
Pr. 6: Aké ďalšie druhy hodín poznáš?
Pr. 7: Pomocou obrázku sa pokus vysvetliť, akým spôsobom riadi kyvadlo chod kyvadlových hodín.
5

Pr. 8: Preveď na jednotku v zátvorke.
p2
Domáce bádania: Chod kyvadlových hodín určuje kyvadlo. Zostroj kyvadlo z ťažkej matice (Alebo iného malého predmetu) zaveseného na tenkom povrázku. Od čoho závisí doba, po ktorou sa kyvadlo pohybu tam a späť (čas kmitu)? Zostroj kyvadlo ktorého doma kmitu je presne 1 s.