sharonang / Pixabay

Energia na tanieri

Pomôcky: počítačové laboratórium, jedálničky, súpisy aktivít, kalkulačky
Pedagogická poznámka: Najlepšie je určiť žiakom dopredu, ktorý deň majú sledovať a pokiaľ chodí do jedálne zistiť si aké jedlo a v akom množstve dostali.
Človek prijíma energiu v jedle (a čiastočne aj v pití). V dnešnej dobe nie je v našej krajine problém zakúpiť jedla dostatočné množstvo, a preto majú mnohí ľudia problém s tým, že energia prijímajú viac, než potrebujú. Sledovanie energie obsiahnutej v jedle je pre mnoho ľudí veľmi dôležité a stala sa z toho veľká veda.
Ako určíme, koľko energie sme prijali? Potrebujeme vedieť, aké množstvo potraviny (Hmotnosť) sme prijali a koľko energie táto potravina obsahuje. Energia obsiahnutá v potravinách sa neudáva v kWh ako spotreba elektrickej energie, ale buď v kJ (kilojoulov –
kilodžaul) alebo (zastaralo) kalóriách. Energetická hodnota je povinne udávaná na obaloch potravín.
Ako odhadovanej hmotnosti, tak uvádzané energetickej hodnoty sú približné (každý rezeň určite nemá 150 g a neobsahuje presne rovnaké množstvo energie v 100 g) ⇒ výpočty budú iba približné ⇒ všetky hodnoty budeme zaokrúhľovať na dve platné číslice.
Napríklad: Na raňajky sme zjedol krajec a pol chleba (80 g), namazaný maslom (odhad 15 g) a trochou jahodovej marmelády (odhad 20 g). Zapil sme ho hrnčekom čaju s lyžičkou cukru.
Koľko energie som prijal?
Vo 50 g chleba … 510 kJ
1 g chleba … 510: 50 10kJ =
80 g chleba … 80 * 10 = 800kJ
Pedagogická poznámka: Rovnako ako v nasledujúcich hodinách u energie aj výpočtov s hustotou, používame prepočet cez jednotku. Ak niekto už v tomto okamihu prejde na priamu úmernosť v žiadnom prípade mu nebránim, ale na tabuli sa snažím postupovať skôr opatrne a pomaly.
Pr. 1: dopočítajte energiu obsiahnutú v maslu a marmeláde.
20 g masla … 610 kJ
1 g masla … 610 : 20 = 31kJ
15 g masla … 15 * 31 = 470kJ
15 g marmeláda … 110 kJ
1 g marmeláda … 110 : 15 = 7,3kJ
20 g marmeláda … 20 * 7,3 = 150 kJ

Energia obsiahnutá v hrnčeku čaju s lyžičkou cukru: 45 kJ.
Celk. som pri raňajkách prijal 800 + 470 + 150 + 45 = 1500 kJ energie.
Pedagogická poznámka: Zvyšok spotreby energie si žiaci vypočítavajú sami. Sami si hľadajú aj energetickej hodnoty potravín. Spoločne si kontrolujeme iba obed v jedálni. nechávam je si nájsť aj stránku, z ktorej budú získavať údaje, je ich na internete niekoľko, napríklad:
http://www.lucy.cz/energeticke-tabulky/ alebo http://www.istob.cz/.
Pedagogická poznámka: Časť detí vyberá v databáze aj hmotnosti tak, aby nemusela nič prepočítavať. Nie je to ideálne, ale nie je to zase taký problém, pretože podobných príkladov budú v nasledujúcich hodinách riešiť ešte veľa.
Pedagogická poznámka: Nedá sa očakávať, že všetci stihnú kompletne dopočítať svoju dennú spotrebu, v takom prípade si spotrebu aj výdaj dopočítajú doma.
Pr. 2: Spočítaj energiu, ktorú si prijal počas deň, v ktorom si si písal jedálniček.
Obed: cesnačka, bravčový rezeň so zemiakmi a maslom, poháre vody so sirupom
cesnačka
1
bravčový rezeň
2
zemiaky varené
3
maslo
4
voda so sirupom
5
Obed celkom: 630 + 3200 + 580 + 160 + 1700 = 6100 kJ
Olovrant: 2 rožky so šunkou a syrom rožok tukový
6
maslo
10 g … 310 kJ
šunka
7
syr
9
Olovrant celkom: 1200 + 310 + 43 + 110 = 1700 kJ
Medzi jedlami: jablko (polovica), pomaranč (polovica)

jablko 100g (polovica) … 200 kJ
pomaranč 100 g (polovica) … 200 kJ
Večera: chleba s maslom, dve varené vajcia, plnotučné mlieko (0,5 l)
chlieb 100 g (2 krajce) 1000 kJ
maslo 20 g 620 kJ
vajcia 2 x 2 * 660 = 1300 kJ
mlieko
100 g … 260 kJ
1 g … 260 : 100 2,6 = kJ
500 g … 500 * 2,6 = 1300 kJ
Večera celkom: 1000 + 620 + 1300 + 1300 = 4200 kJ
C. den. príjem: 1500 + 6100 + 1700 + 200 + 200 + 4200 = 13900 kJ.
Pr. 3: Prejdi si zoznam aktivít, ktoré si počas dňa vykonal a spočítame svoj denný výdaj energie.
Nízky výdaj (spánok, čítanie, sedenie): 16 hodín po 480 kJ za hodinu 16 * 480 = 76800 kJ.
Bežnej činnosti (výučba v škole, cesta do školy): 8 hodín po 840 kJ za hodinu 8 * 840 = 6720 kJ.
Celkový výdaj: 7680 + 6720 = 14400 kJ
Celkový denný príjem aj výdaj je vyrovnaný okolo 14000 Kj.
Domáce bádania: Zisti, aká je Vaša týždenné spotreba energie a výpočtu priemernej dennej spotrebu domácnosti? Koľko za 1 kWh platíte?
Zhrnutie: Energiu prijímame v jedle a vydávame ju pri rôznych činnostiach.