TheDigitalWay / Pixabay

3. Newtonov zákon I – príklady

Pr. 1: Nakresli obrázok stola na ktorom je položený tehlička. Nakreslí dvojicu partnerských síl, ktorá pôsobí medzi stolom a tehlička. Nakresli ďalšie sily, ktoré pôsobia na tehlička.
Pr. 2: Na predchádzajúcom obrázku sú nakreslené tri sily. Ako je možné, že tehlička neprepadne stolom dole?
Pr. 3: Vysvetli, keď chytáš ťažký loptu (medicinbalom) tlačí ťa dozadu. Prečo?
Pr. 4: Nájdi ďalšie príklady, ktoré dokumentujú platnosť 3. Newtonovho zákona.
Pr. 5: Nakresli obrázok tenisové rakety od, ktoré sa odráža tenisový loptičku. do obrázka nakresli dvojicu partnerských síl.
Pr. 6: Na obrázku tenisové rakety z predchádzajúceho príkladu sú zakreslené dve rovnako veľké sily opačného smeru. Ako je možné, že sa loptička zastaví a odrazí späť.
Pr. 7: Prečo sa nemôžeš rukami zdvihnúť za nohu nad zem?
Pr. 8: Prečo sa barón Prášil nemohol vytiahnuť z bažiny za svoj vrkoč?
Pr. 9: Daj si na ruku ceruzku a vyhoď ju. Aká sila spôsobuje pohyb ceruzky hore.