jarmoluk / Pixabay

1. Newtonov zákon I – príklady

Pr. 1: Na stole leží krabička. Čo musíme urobiť, aby sa dala do pohybu? Prečo sa potom krabička pohybuje?
Pr. 2: Sformulujte, ako ý je vzťah medzi silou ruky a pohybom krabičky.
Pr. 3: Sleduj pohyb krabičky po rôznych spôsoboch strkanie rúk. Platí Tvoj predchádzajúcej záver?
Pr. 4: Nakresli do obrázka sily, ktoré pôsobia na krabičku po tom, čo do nej už rúk nestrkáš a ona sa ešte pohybuje.
Pr. 5: Čo sa stane, keď valček nebude brzdiť žiadne trenie ani iné sily pôsobiace proti smeru jeho pohybu (odpor vzduchu, …)?
Pr. 6: Nájdi predmety, ktoré sa dlhodobo pohybujú stále rovnakým spôsobom, bez toho aby na ne pôsobila sila v smere ich pohybu.
Pr. 7: Existuje situácia, za ktoré sa v bežnom živote, trenie výrazne zmenší a my môžeme pozorovať pohyb predmetov za situácie, ktorá pripomína predpoklady 1. Newtonovho zákona.
Pr. 8: Ako sa prejaví zotrvačnosť telies pri jazde autobusom v zákrute? Ako sa prejavuje pri brzdenie?
Pr. 9: Prečo sa musí v automobiloch používať bezpečnostné pásy?
Pr. 10: Keď nesieš tanier s polievkou nemôžeš ani rýchlo rozísť ani rýchlo zastaviť. Prečo? čo by sa stalo, keby si to urobil?