Krzysiek / Pixabay

Sila je keď – príklady

Pr. 1: Popíš pôsobenie síl v nasledujúcich situáciách. Pri každej spomínané sily uveď, čím sa prezrádza.
a) Závažie je zavesené na pružinu.
b) Človek sa odráža od trampolíny.
c) Auto naráža do stromu.
Pr. 2: Pre každú silu musíme nájsť tri veci (každá sila musí spĺňať tri podmienky). Preštuduj všetky naše predchádzajúce opisy a uveď, ktoré tri veci sme boli schopní určiť u každej sily.
Pr. 3: Vezmi si gumičku. Natiahni si ju za palec jednej ruky a ukazovákom druhej ruky ju pomaly naťahuj. Ako sa mení sila, ktorú Tvoj ukazovák na gumičku pôsobí? Akým spôsobom sa táto sila prezrádza? Spĺňajú pôsobiace sily tri podmienky pre silu?
Pr. 4: Spoj líščí slučkou dve rovnaké gumičky. Jednu si natiahni za za palec jednej ruky, druhú za ukazovák druhej ruky. Ťahaj oboma rukami proti sebe. Ako sa mení predĺženie oboch gumičiek? Čo cítiš? Akou silou pôsobí prvý gumička na druhú?
Akou silou pôsobí druhá gumička na prvý?
Ťahaj iba ukazovákom. Palec drž na mieste. Ako sa mení predĺženie oboch gumičiek? Čo cítiš?
Pripevni jednu z gumičiek k lavici alebo taške. Ťahaj za druhou. Ako sa mení predĺženie oboch gumičiek? Čo cítiš?
Pr. 5: Na stole je položené závažie. Aké sily pôsobia medzi stolom a závažím? Platí pre nich podmienky pre silu? Ako je možné sily zviditeľniť?
Pr. 6: Vypátrajte a usvěč partnerskou silu, ktorá pôsobí v nasledujúcich situáciách.
a) Opieram sa rukou o stenu.
b) Stojím na zemi (sedím na stoličke).