USA-Reiseblogger / Pixabay

Kreslíme silu – príklady

Pr. 1: Čo všetko potrebujeme zachytiť, keď sa snažíme zakresliť silu? akým spôsobom bude najvhodnejší silu zakresľovať?
Pr. 2: Na obrázku sú v pohľade zhora nakreslené tri rovnaké Tehlička. Pri každom z nich je nakreslená sila, ktorou ho ťaháme. Jeden z nich sa nedá do pohybu. ktoré z tehlička a akým smerom sa budú pohybovať?

1
Pr. 3: Na stole stoja dve umelohmotné fľaše s vodou. Prvá je plná, druhá z polovice vypitá. Zakreslite sily, ktoré pôsobia na plnú fľašu. Zakreslite sily, ktoré pôsobia na druhú fľašu. Daj pozor, aby si zachytil veľkosť, smer aj pôsobisko všetkých pôsobiacich
síl.
Pr. 4: Tvorí sily nakreslené k plnej fľaši dvojicu partnerských síl?
Pr. 5: Pozri si graf predĺženie pružiny a graf predĺženie gumičky. Čím sa obaja grafy líšia? Predlžuje sa pružina rovnomerne? Predlžuje sa gumička rovnomerne? je pre výrobu prístroje na meranie sily vhodnejšie pružina alebo gumička.
Pr. 6: Pomocou grafu predĺženie pružiny zisti:
a) Akú dĺžku by pružina mala, keby sme na nej zavesili päť a pol šošovky?
b) Akú dĺžku by pružina mala, keby sme na nej zavesili desať šošoviek?
Namerané hodnoty:
počet cl vody 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
dĺžka gumičky [cm] 12,2 14,1 17 19,7 22,7 25,5 28,5 30,5 32,5 34,3 35,3
Pr. 7: Pomocou grafu predĺženie gumičky zisti:
a) Akú dĺžku by gumička mala, keby sme ju zaťažili 9 cl vody?
b) Akú dĺžku by gumička mala, keby sme ju zaťažili 25 cl vody?
c) Akú dĺžku by pružina mala, keby sme ju zaťažili 1 litrom vody?
Pr. 8: Navrhni čo najjednoduchší prístroj, ktorý by využíval na meranie sily predlžovanie pružiny.

Pr. 9: Pozri si konštrukciu ozajstného silomeru. Prečo majú modernejšie (kvalitnejšie) silomery zarážku, ktorá zabraňuje prílišnému vytiahnutiu jeho vnútra?
Pr. 10: Silu, ktorú krajina priťahuje závažia, môžeme zmerať silomerom tromi spôsobmi. aké to sú? Zmeriame zakaždým rovnakú hodnotu?
Pr. 11: Ktorým z troch spôsobov uvedených v predchádzajúcom príklade zmeriame najväčšiu hodnotu sily? Ktorým najmenší? Ktorá z hodnotu bude najpresnejší? Prečo? bude sa nepresnosť merania prejavovať rovnako pri meraní rôzne ťažkých závaží?
Pr. 12: Aké požiadavky by mala spĺňať pružina silomeru a krycie valček pružiny u silomeru na obrázku?
Domáce bádania: Zostroj gumičkový silomer. použi obyčajnú gumičku, stupníc Označujte po 0,2 N.