Peggy_Marco / Pixabay

Sčítanie vektorov

Pomôcky: rysovacie potreby
1
Záver minulej hodiny: vektory sčítame tak, že ich šípky postavíme za seba
Postreh: nezáleží na poradí, v akom sčítaní vykonáme.
2
Pr. 1: Pozri si predchádzajúci obrázok a spočítame, koľkými spôsobmi môžeme vykonať grafické sčítaní dvoch síl.
Tromi spôsobmi:
• posunieme druhú silu za prvé:
3
• posunieme prvý silo za druhou:
4
• zostrojíme rovnobežník:
5
Pr. 2: Spočítaj graficky i početne sily na obrázkoch.
6
a) Početne: F1 +F2 = 8 + 6 N = 14 N.
Graficky:
7 (zelenú šípku postavíme za modrú).
b) Početne: F1 +F2 = 8 – 6 N = 2 N.
Graficky:

8
(Zelenú šípku opäť postavíme za modrú).
Pr. 3: prekreslí obrázky do zošita a spočítaj sily (od ruky, bez pravítka). skúšaj rôzne postupy.910

Pedagogická poznámka: Žiaci samozrejme kreslí iba jeden z postupov, ale snažím sa, aby ich striedali. Najväčší problém je s bodom c), kde si žiaci zrazu nevie rady s tromi vektory. Snažím sa opakovať, že na postupe i princípe sa nič nemení, len sa musí urobiť viackrát, alebo pripomínam minulú hodinu, kde u pútnika tiež skladali viac posunutie dohromady.
Pedagogická poznámka: Nasledujúci príklad žiaci rysujú na predtlačený papierik.
Pr. 4: Spočítaj sily na obrázku. Zmeraj veľkosť výslednica.
12
13

15
Pr. 5: narysujte obrázok do zošita a spočítaj graficky sily. Urči meraním veľkosť výslednej sily a
uhol, ktorý výslednica zviera so silou F1
16
Rovnako ako v predchádzajúcom príklade môžeme dať:
druhú šípku za prvé:
17
Pr. 6: Spočítaj graficky dvojica síl na obrázkoch. Meraním urči veľkosť výslednica.
19
Pr. 7: Dedko a babka ťahajú repu, dedko silou 450 N, babička silou 300 N. Ako musí ťahať, aby ťahali dohromady silou 600 N? Narysujte situáciu a uhol zisti meraním.
Postreh: Pri skladaní síl vznikne trojuholník. V našom prípade poznáme všetky tri strany (silu, deda, babičky i výslednú silu) ⇒ trojuholník môžeme narysovať a tým nájsť presný uhol, ktorý musí sily dedka a babičky zvierať 76 °
Pokiaľ budú dedko s babkou ťahať repu tak, že ich sily zvierajú uhol 76 °, budú pôsobiť výslednú silou 600 N.
Žiaci prinesú nabudúce: rysovacie potreby
Zhrnutie: Vektory sčítame tým, že ich postavíme za seba (alebo pomocou rovnobežníka síl).