AlexanderStein / Pixabay

Sčítanie vektorov – príklady

Závěr minulé hodiny: vektory sečteme tak, že jejich šipky postavíme za sebe

Postřeh: nezáleží na pořadí, v jakém sečtení provedeme.

2

Př. 1: Prohlédni si předchozí obrázek a spočti, kolika způsoby můžeme provést grafické sečtení dvou sil.

Př. 2: Sečti graficky i početně síly na obrázcích.

6

Př. 3: Překresli obrázky do sešitu a sečti síly (od ruky, bez pravítka). Zkoušej různé postupy.

9

Př. 4: Sečti síly na obrázku. Změř velikost výslednice.

12

Př. 5: Narýsuj obrázek do sešitu a sečti graficky síly. Urči měřením velikost výsledné síly a úhel, který výslednice svírá se silou

16

Př. 6: Sečti graficky dvojice sil na obrázcích. Měřením urči velikost výslednice.

25

Př. 7: Dědeček a babička tahají řepu, dědeček silou 450 N, babička silou 300 N. Jak musí tahat, aby tahali dohromady silou 600 N? Narýsuj situaci a úhel zjisti měřením.