moritz320 / Pixabay

Meriame teplotu – príklady

Pr. 1: Navrhni fyzikálny jav, ktorý by sme mohli využiť na objektívnemu meranie teploty.
Pr. 2: Ako sa mení vzduch vo fľaši počas pokusu? Ako by sme mohli túto vlastnosť využiť pre meranie teploty?
Pr. 3: Ako reaguje voda na zmenu teploty? Je možné tento pokus využiť ku konštrukcii v praxi používaného teplomeru?
Pr. 4: Môže byť látkou, ktorá sa používa vo vonkajších teplomeroch voda? Prečo?
Pr. 5: Akú najvyššiu teplotu by sme mohli merať v kvapalinovom teplomere s vodou?
Pr. 6: Teplotu meriame v stupňoch Celzia. Skús si spomenúť na zaujímavú zhodu teploty v stupňoch Celzia niektorých zaujímavých dejov. Akú má táto zhoda príčinu?
Pr. 7: Navrhni spôsob, ako na slepý teplomer nakresliť stupnicu pre meranie teploty vo stupňoch Celzia.
Pr. 8: Navrhni spôsob, ako merať pomocou dilatačné škáry mosta merať teplotu).
Pr. 9: Na fotografii je model bimetalového (dvojkovového) teplomera. ide zakrútený opasok, zlepený z alobalu a papiera – tieto látky sa pri zvýšení teploty rozťahujú rôzne.
Ktorá z nich sa rozťahuje pri zvýšení teploty viac? (Alobal je na vonkajšej strane pásku, opasok sa pri zahriatí viac zakrúti).
Pr. 10: narysujte na celú výšku stránky teplotnú stupnicu a do nej vyznač nasledujúce teploty:
a) najnižšia teplota nameraná na Zemi: – ° 89, 2 C, Vostok, Antarktída, 1983,
b) najnižšia teplota nameraná v SR: – ° 42, 2 C, Litvínovice 1929,
c) najvyššia teplota nameraná na Zemi: 56,7 C °, Death Valey, USA, 1913,
d) najvyššia teplota nameraná v SR: 40,4 C °, Dobřichovice 2012,
e) teplota varu vody 100 C °, f) teplota topenia ľadu 0 C °,
g) teplota topenia liehu h) teplota varu liehu