jarmoluk / Pixabay

Ako cestuje teplo – príklady

Pr. 1: Prečo je u hrncov, v ktorých varíme na elektrickom variči dôležité rovné dno? Prečo pri varenie na plynovom variči rovné dno dôležité nie je?
Pr. 2: Po ktorých látkach sa teplo šíri dobre? Po ktorých zle? Uveď príklad, z ktorých Tvoj názor vyplýva.
Pr. 3: siahne rukou na drevenú dosku lavice a potom na jej kovovú nohu. majú obaja predmety rovnakú teplotu? Prečo?
Pr. 4: Prečo je pri veľkom mraze nebezpečné olizovať kovové predmety?
Pr. 5: Pohybuj rúk v rôznych smeroch, ale v rovnakej vzdialenosti od rozžeravené platničky. Cítiš stále rovnakú teplotu? Prečo? vysvetli
Pr. 6: Ako by sme museli skúmavku s ľadom zahrievať, aby ľad roztopil skôr ako voda v hornej časti začne variť?
Pr. 7: Prečo sa vývar nemusí počas varenia miešať, kým zahustená omáčka alebo puding sa miešať musí?
Pr. 8: Akým spôsobom sa šíri teplo z horiaceho ohňa na okolo sediaci?
Pr. 9: Na platničku postavíme na pripináčiky dve kadičky. Jedna je normálne, druhá má začmudenej dno. V ktorej sa bude voda zahrievať rýchlejšie?
Pr. 10: V saunách sa udržuje veľmi vysoká teplota (aj napriek 100 C °). Sauny sa obkladajú drevom, naopak v nich nesmú byť žiadne kovové predmety. Prečo?
Pr. 11: Nájdi situácie, v ktorých je tepla príliš a musíme sa ho zbavovať.
Domáce bádania: Preskúmaj, aký vplyv má použitie pokrievky na dobu, ktorá je potrebná na to, aby sa voda v hrnci začala variť. Navrhni pokus tak, aby bol presvedčivý, urob ho a zapíš výsledky do zošita.
Domáce bádania: Pusť rúru na najnižšiu teplotu (minimálne 40 C °, maximálne 50 C °). Daj do nej kovovú naberačku a drevenú varešku (najlepšie oboje približne rovnako veľké). ktorá z oboch predmetov bude po 15 minútach teplejšie? Ktorý sa nám bude zdať teplejšie? Prečo? Pokus urob a výsledky porovnaj so svojím odhadom.