geralt / Pixabay

Šošovky

Pomôcky: zrkadlovka, dierková komora, sviečka
Pedagogická poznámka: Som naozaj presvedčený, že žiaci by mali dostať šošovky do ruky a mali by mať čas si s nimi pohrať. Po prvé je malé obrázky na stene strašne baví, za druhé závislosti, ktoré majú nájsť nie sú úplne priehľadné a vyžadujú slušnú cieľavedomosti.
V hodine nechám prostrednej okno z polovice otvorené a zavriem obe zostávajúce, aby v triede nebolo moc svetla a pritom existoval solídne vzor na zobrazovanie. Ak je voľná vedľajšie trieda, využijeme aj tú. Potom žiakom ukážem obraz vytvorený dvoma rôznymi typmi šošoviek, rozdelím je na trojica, rozdám papiere s úlohami, upozorním, že si výsledky vyberiem a ohodnotím a nechám ich svojmu osudu. Po cca 15 minútach väčšinou musím prácu prerušiť a demonštrovať nepravdivosť častého omylu, že hrubé šošovky obrazy nerobia a tenké áno. na konci hodiny papiere vyberiem a na začiatku budúci si prejdeme ich riešenie.
Pedagogická poznámka: Šošovky máme z troch zdrojov: zvyšky zo skorších čias, sady rovnakých šošoviek, ktoré som vybral z vyradeného skla, ktoré dáva učiteľom z Elixíru do škôl Meopta
Přerov, a zvyšky z prístrojov, ktoré škola vyhadzuje (všeobecne sa snažím, aby vyhadzovanie prebiehalo s mojím vedomím a ja mohol prípadne ukoristiť niečo do fyziky). trojica dostanú jeden kus každej sady a vyberú si ľubovoľné ďalšie šošovky zo zostávajúceho mixu. tieto šošovky by mali po vyskúšaní vracať, aby si ich mohli vyskúšať aj iné trojke.
Pedagogická poznámka: Úplne prvýkrát som nechal žiakov skúmať šošovky bez otázok úplne samostatne. V úplnej väčšine dvojíc však nedošli k žiadnym výsledkom.
Minulá hodina: nastaviť čip proti svetlu nestačí (všetko sa zobrazuje všade), je potrebné vytvoriť obraz (bodu v miestnosti odpovedá bod na čipe, v ktorom má svetlo z toho daného bodu miestnosti nad svetlami z iných prevahu). Najjednoduchším zariadením na vytváranie obrazu je dierková komora.
Pr. 1: Aká je zásadný nevýhoda dierkové komory?
Prepúšťa veľmi málo svetla. Obraz, ktorý vytvára, musíme pozorovať v tme. Ak svätíme dierku, aby prechádzalo viac svetla, obraz sa zotrú.
V objektívu rozhodne nie je umiestnená dierková komora, vznik obrazu v ňom zaisťujú šošovky. Pokiaľ šošovku priblížime k stene do správnej vzdialenosti, vytvoríme na stene obrázok okna.
Pr. 2: Pomocou jedného kusu šošoviek z každej sady a ďalších šošoviek (ktoré si prípadne vymeň s ostatnými skupinami) nájdi odpoveď na nasledujúce otázky. Odpovede Formuluj čo najpodrobnejšie a najkonkrétnejšie. Nezabudni do posledného bodu zapísať všetky ďalšie skutočnosti, ktorých si všimneš.
1. Vytvára všetky šošovky obraz okna?
2. Pokiaľ niektoré šošovky obraz netvorí, ako sa líšia šošovky, ktoré obraz okná vytvára, od šošoviek, ktoré obraz netvoria?
3. Vytvára všetky šošovky obraz okná rovnako veľký? Ak sa veľkosť obrazov okna medzi šošovkami líši, na čom táto veľkosť závisí?
4. Vytvára všetky šošovky obraz okná v rovnakej vzdialenosti od šošovky? Ak sa vzdialenosť obrazov okná od šošovky medzi šošovkami líši, na čom táto vzdialenosť závisí?
5. Zmení sa obraz, ktorý šošovka vytvára, keď časť šošovky zakryjeme? Záleží na tom, ako veľká časť šošovky je zakrytá? Záleží na tom, ktorá časť šošovky je zakrytá?
6. Drž šošovku tak, aby tvorila obraz okna. K šošovke prilož ruku tak, aby si jej časť zakrýval. Potom sa s rukou pomaly vzďaľujte od šošovky. Mení sa obraz okna? čo to znamená?
7. Ktorú vlastnosť obrazu ovplyvňuje veľkosť šošovky? Aké pokusy musíš urobiť, aby si našiel odpoveď na túto otázku? Vysvetli výsledok pokusu.
8. Akékoľvek ďalšie zaujímavé skutočnosti zistené o šošovkách.
Zhrnutie: V bežných zariadení používame na vytváranie obrazov šošovky – kusy skla, ktoré vedia vytvárať obrazy aj pri normálnom osvetlení.