kto-nam-moze-sliapnut-na-nohu-priklady

Kto nám môže šliapnuť na nohu – príklady

Pr. 1: Slon africký býva vysoký až 4 m a váži aj cez 7000 kg. Žirafa síce meria až 6 m, ale pretože je štíhla, váži obyčajnou desatinu toho, čo slon. Je horšie, keď ti šliapne na nohu slon alebo žirafa?
Pr. 2: Skús nájsť dôvod, prečo by obvyklý odhad, že šliapnutia slona je ďaleko horšie, mohol byť nesprávny.
1
Pr. 3: Urči, akou silou pôsobí na 2
1cm žirafa a akou silou pôsobí slon.
Pr. 4: Sformulujte poučenia, ktoré plynie z premýšľania o slonovi a žirafe.
Pr. 5: Čí stopy sa otlačiť do pôdy hlbšie – žirafy alebo slona?
Pr. 6: Prečo majú horské bicykle hrubšie pneumatiky než kolesá cestné?
Pr. 7: Prečo sa ostrým nožom reže ľahšie než tupým?
Pr. 8: Čím sa líšia nohy sliepky a kačice? Prečo?
Pr. 9: Skús vymyslieť, ako s vybavením dostupným v škole, demonštrovať tlak vyvolaný slonom.
Pr. 10: Akým tlakom tlačíš na podlahu, keď sa houpáš na stoličke?
Pr. 11: Odhadni výpočtom, ako veľkým tlakom pôsobíš na sneh, keď si nazuješ lyže. ako veľkým tlakom pôsobíš na ľad, keď ideš na korčuliach?
Domáce bádania: Navrhni a pokus sa zostrojiť simulátor „slonieho tlaku“.