sharonang / Pixabay

Energia na tanieri – príklady

Napríklad: Na raňajky sme zjedol krajec a pol chleba (80 g), namazaný maslom (odhad 15 g) a trochou jahodovej marmelády (odhad 20 g). Zapil sme ho hrnčekom čaju s lyžičkou cukru. vo
50 g chleba … 510 kJ
1 g chleba … 510 : 50 = 10 kJ
80 g chleba … 80 * 10 = 800 kJ
Pr. 1: dopočítajte energiu obsiahnutú v maslu a marmeláde.
Pr. 2: Spočítaj energiu, ktorú si prijal počas deň, v ktorom si si písal jedálniček.
Pr. 3: Prejdi si zoznam aktivít, ktoré si počas dňa vykonal a spočítame svoj denný výdaj energie.
Domáce bádania: Zisti, aká je Vaša týždenné spotreba energie a výpočtu priemernej dennej

spotrebu domácnosti? Koľko za 1 kWh platíte?