geralt / Pixabay

Energia – príklady

Pr. 1: Zdvihneme loptičku do výšky a pustíme ho. Loptička spadne, niekoľkokrát sa odrazí a nakoniec sa zastaví na zemi. Nakresli obrázok loptičky v nasledujúcich situáciách a do neho sily, ktoré na loptičku pôsobia.
a) loptička držíme vo vzduchu b) loptička pustíme, loptička padá
c) loptička sa odráža od zeme d) loptička stúpa do výšky
e) loptička prestal stúpať, zastavil sa, než začne opäť padať dole.
Pr. 2: Vymysli pokus, ktorým by si demonštroval, že loptička pri odraze pôsobí na zem väčšiu silou, než pôsobí na našu ruku, ktorou ho držíme.
Pr. 3: Kde sa energia peračníku vzala? V čom je energia schovaná (kedy má peračník malú, kedy veľkú energiu)?
Pr. 4: Čo sa s energiou peračníka deje počas pádu (od okamihu, keď ho pustíme, do okamihu, keď narazí do našej ruky)? Počas pádu peračník klesá, a preto by sa jeho energie mala zmenšovať, na ruku dopadá vždy v podstate z nulovej výšky. napriek tomu pri páde z väčšej výšky cítime väčšiu náraz.
Pr. 5: Nájdi ďalšie príklady toho, ako je v niečom zakliata energie. Akým spôsobom ju môžeme uvoľniť a využiť alebo zmeniť na iný typ energie?
Pr. 6: Aký je stav elektromera na obrázku? Ako by sme zistili, koľko elektrickej energie spotrebujeme v domácnosti za hodinu?

8
Pr. 7: Zahraj si na detektíva a nájdi najväčšie žrútmi energie medzi domácimi spotrebičmi vo Vašej domácnosti. Vyber si v týždni ľubovoľné popoludní a večer cca od 15:00 do 20:00, kedy budeš môcť sledovať spotrebu energie na elektromera. Zapisuj si jeho stav
po polhodinách a z týchto zapísaných hodnôt spočítaj, koľko elektrickej energie Vaša domácnosť v každej polhodine spotrebovala. Ku každej polhodine tiež zapíš domáce spotrebiče, ktoré boli tou dobou pustené. Skús sa dohovoriť s rodičmi tak, aby v jednu chvíľu nebolo zapojených príliš veľa spotrebičov a aby si počas merania mohol preskúmať spotrebu čo najväčšieho počtu spotrebičov.